všeobecne podmienky používania

Podmienky používania internetovej stránky www.mirasoul.si

I.

Podnik Mirasoul s.r.o. môže e-mailové adresy užívateľov, kotré sú zhromaždené na internetových stránkach podniku, použiť na účely zasielania e-noviniek. Pritom sa zaväzuje, že bude chrániť všetky osobné údaje v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov. E-mailové adresy budu použité len pre interné použitie a nebudú poskytnuté iným fyzickým alebo právnickým osobám. Aby sa zabránilo neoprávnenému prístupu k týmto informáciám a zabezpečilo ich vhodné použitie, bude spoločnosť Mirasoul s.r.o. používať vhodné technické a organizačné postupy pre bezpečnosť zhromaždených informácii.

II.

Vizuálny materiál a obsah internetových stránok www.mirasoul.si sú duševným vlastníctvom spoločenstva Mirasoul s.r.o. a môžu byť použité len pre nekomerčné účely, ale musia zachovať všetky uvedené upozornenia a tak sa bez predchádzajúceho písomného súhlasu Mirasoul s.r.o. nesmú ani meniť, kopírovať, rozmnožovať alebo akýmkoľvek iným spôsobom použivať. Mirasoul s.r.o. nezodpovedá za dizajn a obsah internetových stránok, ktoré sú žiadnym spôsobom v súvislosti s internetovou stránkou www.mirasoul.si. Pri návšteve a použití internetových stránok v súvislosti s internetovou stránkou je zodpovednosť spoločnosti Mirasoul s.r.o. vo všetkých prípadoch vylúčená. Mirasoul s.r.o. nezodpovedá za časy keď je stránka nedostupná, nesprávnosť informácií a akékoľvek škody, ktoré vzniknú použitím nesprávnych alebo neúplných informácií.

III.

Podnik Mirasoul s.r.o. ma snahu o to, že sú informácie na webových stránkach www.mirasoul.si správne a aktualizované. Mirasoul s.r.o. alebo iná právnická alebo fyzická osoba, ktorá spolupracovala pri vytvorení internetovej stránky alebo stále spolupracuje pri aktualizácii internetovej stránky, nemôže byť zodpovedná za obyčajnú škodu alebo ušlý zisk alebo nemajetkovú ujmu, ktorá by mohla vzniknúť užívateľovi kvôli použitiu internetovej stránky alebo nemožnosťou použitia internetovej stránky.

VI.

Mirasoul s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu obsahu na svojich internetových stránkach. Všeobecne podmienky používania internetovej stránky www.mirasoul.si nadobúdajú platnosť so zverejnením týchto podmienok. Používaním internetovej stránky www.mirasoul.si užívateľ potvrdzuje, že prijal uvedené podmienky a že s nimi súhlasí.