splošni pogoji

Splošni pogoji uporabe spletne strani www.mirasoul.si

I.

Podjetje Mirasoul d.o.o. lahko na svojih spletnih straneh zbrane elektronske naslove obiskovalcev uporabi za namene pošiljanja e-novic. Pri tem se zavezuje, da bo varovalo vse osebne podatke v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in jih bo uporabljalo le za interno uporabo in jih ne bo posredovalo drugim fizičnim in pravnim osebam. Da bi preprečili nepooblaščen dostop do teh podatkov in zagotovili njihovo ustrezno uporabo, bo podjetje Mirasoul d.o.o. uporabljalo ustrezne tehnične in organizacijske postopke za zavarovanje zbranih podatkov.

II.

Slikovno gradivo in vsebine, objavljene na spletnih straneh www.mirasoul.si, so last podjetja Mirasoul d.o.o. in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene, kjer pa morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se torej ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati brez pisnega dovoljenja lastnika. Mirasoul d.o.o. ne odgovarja za obliko in vsebino spletnih strani, ki so na kakršenkoli način povezane s spletnim mestom www.mirasoul.si. Pri obisku in uporabi povezanih spletnih mest je odgovornost podjetja Mirasoul d.o.o. za vse primere izključena. Mirasoul d.o.o. ne odgovarja za občasno nedelovanje strani, morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij.

III.

Podjetje Mirasoul d.o.o. se bo trudilo, da bodo podatki na spletni strani www.mirasoul.si pravilni in ažurni, vendar Mirasoul d.o.o. niti druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri izdelavi spletne strani ali še sodeluje pri nadgradnjah spletne strani, ne more biti odgovorna za navadno škodo ali izgubljeni dobiček ali nepremoženjsko škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi uporabe spletne strani ali nezmožnosti uporabe le-te.

VI.

Mirasoul d.o.o. si pridržuje pravico do sprememb vsebin objavljenih na svojihspletnih straneh. Z objavo teh splošnih pogojev uporabe spletne strani www.mirasoul.si ti pogoji pričnejo veljati. Z uporabo spletne strani www.mirasoul.si uporabnik potrjuje, da je sprejel tu opisane pogoje in da se z njimi strinja.