mirasoul heating oil

Aditíva Mirasoul HEATING OIL používame ako prísadu do vykurovacieho oleja.

Mirasoul HEATING OIL znižuje spotrebu nafty, emisie škodlivých plynov a predlžuje životnosť súčastí zariadenia, ktoré produkujú teplo na vykurovanie.

Na príklad:

 • CISTERNOVÉ VOZIDLÁ (aby sa zabránilo nepotrebné čistenie a korózia)
 • POTRUBIE (zabraňuje korózii)
 • FILTRY (zabraňuje uzatváranie)
 • HORÁKY (zlepši energetickú účinnosť, umožňuje tichšiu prevádzku, jednoduchšie zapaľovanie)
 • KOMÍNY (zabraňuje hromadenie sazových částic)
 • VÝFUKOVÉ PLYNY A SAZOVÉ ČÁSTICE (znižuje emisie škodlivých plynov a sazových částic)

 

POUŽITIE A DÁVKOVANIE:

Mirasoul Heating oil sa pridáva v pomere 1:2500 (1 liter stačí pre 2500 litrov).

Do vykurovacieho oleja ho pridáme 2-5 minút po tom, keď naplnime cisternové vozidlo.

DÔLEŽITÉ:

Pre lepšiu učinnosť aditíva vždy pridáme na konci.

 

KÓPIA VÝTLAČKU Z MERACIEHO POČÍTAČA VÝFUKOVÝCH PLYNOV MRU DELTA 2000:

VÝSLEDKY BEZ PRÍSADY:

 • teplota plynov: 161,5°C
 • množstvo CO2: 11,5 %
 • množstvo CO: 9 mg/m3
 • tepelná strata: 7,1%
 • odhadovaná hodnota účinnosť: 92,9%
VÝSLEDKY Z PRÍSADOU:

 • teplota plynov: 134,8°C
 • množstvo CO2: 12,0 %
 • množstvo CO: 4 mg/m3
 • tepelná strata: 5,7%
 • odhadovaná hodnota účinnosť: 94,3%