mirasoul heating oil

Адитив Mirasoul HEATING OIL користимо као додатак лож уљу.

Мirasoul Heating oil смањује потрошњу лож уља, емисије штетних гасова и продужава век трајања на компонентама направа које добијају топлоту за грејање.

Нпр:

 • Цистерне (спречава корозију и смањује потребу за чишћењем),
 • Цевовод (спречава корозију),
 • Филтери (спречава запушавање),
 • Пламеници (побољшава искоришћеност енергије, омогућава лакше деловање, лакше паљење),
 • Димњаци (спречава накупљање чађи на димњацима),
 • Издувни гасови и чађавост (смањује емисију штетних гасова и чађавости).

УПОТРЕБА И ДОЗИРАЊЕ:

Мirasoul Heating Oil додамо у размери 1:2500 (1 литра је довољна за 2500 литара).

Додамо га лож уљу 2-5 минута након што смо напунили цистерну.

 

ВАЖНО:

Због боље ефикасности, адитив увек додамо на крају.

 

KOPIJA IZPISA IZ MERILNEGA RAČUNALNIKA  DIMNIH PLINOV MRU DELTA 2000:

REZULTATI BEZ ADITIVA:

 • temperatura izduvnih gasova: 161,5°C
 • izmjerena količina CO2: 11,5 %
 • količina CO: 9 mg/m3
 • temperaturna izguba: 7,1%
 • procjenjena vrednost efikasnosti: 92,9%
REZULTATI SA ADITIVOM

 • temperatura izduvnih gasova: 134,8°C
 • izmjerena količina CO2: 12,0 %
 • količina CO: 4 mg/m3
 • temperaturna izguba: 5,7%
 • procjenjena vrednost efikasnosti: 94,3%